Vækstforum Nordjylland

Vækstforum er et forum for regional erhvervsudvikling hvor erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder samarbejder om øget vækst i Nordjylland.Vækstforum ønsker at skabe vækst og balance i hele Nordjylland. Det skal realiseres ved en målrettet strategisk indsats for regional erhvervsudvikling og investeringer i konkrete initiativer, som kan medvirke til at styrke væksten, øge innovationen og skabe flere arbejdspladser i Nordjylland.

Strategiske investeringer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) er Regionsrådet og Vækstforums fælles strategi for fremtidens Nordjylland. Strategien lægger den kurs, som man vil følge mod målet om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Strategien har stor betydning for områder lige fra uddannelse og kultur til kollekt trafik, miljø og ikke mindst erhvervsudvikling.

Igangsatte initiativer

Siden 2007 har Vækstforum med sine investeringer igangsat og medfinansieret en lang række initiativer, der skaber vækst og balance i Nordjylland. Læs mere om initiativerne og få inspiration og idéer til hvordan du kan bidrage til regionens udvikling.

Vil du være med til at styrke væksten i Nordjylland?

Kontakt os hvis din virksomhed eller organisation har en god idé, som kan styrke det nordjyske erhvervsliv.

Vi kan vejlede omkring investeringer, som kan være med til at realisere initiativet til gavn for Nordjylland.

Sekretariatet for Vækstforum
Mail: vaekstforum@rn.dk
Tlf.: 97 64 82 70

Kontakt:
Pia Rosenquist Kruse, tlf. 23 37 15 60
- Iværksætteri og jobskabelse

Andy Emil Jensen, tlf. 29 41 08 43
- Iværksætteri og jobskabelse 

Lone Johansen, tlf. 25 30 75 47
- Flere vækstvirksomheder

Vækstforum investerer i initiativer, der medvirker til at skabe vækst i Nordjylland. Se vejledning, frister og ansøgningsskema her, hvis du vil søge udviklingsmidler.

Vækstforum Nordjylland styrker den regionale erhvervsudvikling og vækst via midler fra EU's strukturfonde.

Find Vækstforums logo samt info om design, presse og formidling af initiativer, som har modtaget investering fra Vækstforum.

Hvis du er ansvarlig for et projekt under EU's strukturfonde, kan du desuden finde EU-logoer og tilhørende vejledning.