Regional Udvikling

Region Nordjylland har analyseret de grønne erhverv i Nordjylland. Analysen ser på, hvad virksomhederne tjener på at producere grønne varer eller udføre grønne tjenester samt disses betydning for den regionale omsætning, eksport, beskæftigelse og fremtidens vækstpotentiale.

Læs analyserapporten her

Region Nordjylland har sammen med de nordjyske kommuner og Vejdirektoratet lavet Danmarks største analyse af fremkommelighed i trafikken. Analysen stiller skarpt på trængslen på  11 af de mest centrale vejstrækninger i Nordjylland, og den bekræfter bl.a. behovet for en 3. Limfjordsforbindelse.

Læs analyserapporten her