Sundhedsaftalen 2015-2018

Den 9. juni holdt Sundhedskoordinationsudvalget Status- og Midtvejskonference, hvor status på Sundhedsaftalen 2015–2018 blev offentliggjort.

Se oplægsholdernes præsentationer

Se status på Sundhedsaftalen 2015-2018 

Sundhedsaftalen 2015–2018 er godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland. 

Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fire-årig periode.

Den fælles politiske vision er at ”udvikle et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland, der understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Sundhedsaftalen består af tre dele:

Den Administrative Sundhedsaftale er kendetegnet ved en række udviklingsindsatser / projekter, der igangsættes i aftaleperioden på baggrund af en prioritering i Sundhedskoordinationsudvalget.

Se oversigt over Sundhedsaftalens udviklingsindsatser / projekter

Links og dokumenter

Kontakt

Jane Pedersen

Chefkonsulent
Tlf.: 40 80 46 20
Mail: jp@rn.dk

Kontakt

Maja Lynderup Behrmann

AC fuldmægtig
Tlf.: 20 59 10 66

Kontakt

Maria Kristina Kjær Hanefelt Dinesen

Konsulent
Tlf.: 24 34 10 65