Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik". Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

TeleCare Nord

TeleCare Nord logo

 

TeleCare Nord - Den fælles telemedicinske servicefunktion i Nordjylland

TeleCare Nord er den fælles telemedicinske servicefunktion i Nordjylland. Den fælles servicefunktion er etableret januar 2015 som et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i regi af de nordjyske sundhedsaftaler. Den fælles servicefunktion understøtter driften af det nordjyske tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. TeleCare Nord hjertesvigt projekt er også forankret i den fælles servicefunktion.

 

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

I Nordjylland er tilbud om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL en fast del af det nordjyske sundhedsvæsen. Borgere med KOL kan henvises til telemedicinsk hjemmemonitorering via praktiserende læge eller hospitalet. Aktuelt har mere end 800 borgere fordelt i alle 11 nordjyske kommuner hjemmemonitorering til KOL.

 

Økonomiaftale om national implementering af telemedicin til borgere med KOL

Der er mellem regeringen, KL og Danske Regioner i økonomiaftalen 2016 indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden udgangen af 2019. Opgaven med at tilpasse det nordjyske tilbud til KOL er forankret i den fælles servicefunktion.

 

Projekt om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt

Der er igangsat et nyt nordjysk fuldskala projekt, TeleCare Nord hjertesvigt. Projektet afprøver telemedicinsk hjemmemonitorering til hjertesvigtspatienter og afsluttes den 30. november 2018.